EN

دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات منابع طبیعی برگزار شد

دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات منابع طبیعی ویژه دهیاران، کارشناسان بخشداری ها و روسای شوراهای اسلامی استان به صورت مجازی برگزار شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ این دوره به درخواست اداره کل منابع طبیعی استان با هدف ارتقاء توان علمی و مهارت های فنی، افزایش آگاهی کارشناسان حوزه دهیاریها ، بخشداری ها و شوراها برگزار شد.
رئیس دانشگاه علمی کاربردی شهردار بیرجند با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای مصوبات کمیته اجرایی آموزش و توانمندسازی کارکنان شهرداری ها و دهیاری های استان با هدف ارتقاء سطح علمی و مهارت فنی با توجه به حساسیت منابع طبیعی کارکنان این دوره برگزار گردید.
ابراهیم جان آور گفت: این دوره به مدت دو روز و به صورت مجازی ویژه 900 نفر از روسای شوراهای اسلامی استان، دهیاران و کارکنان بخشداری ها برگزار شد.