EN

دیدار فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه و هیات همراه با مهندس عدل

دیدار فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه و هیات همراه با مهندس عدل سرپرست شهرداری بیرجند
(۵ آبان ماه ۱۴۰۰)