EN

سایت شهرداری راهنمای مطلوب شهروندان بیرجندی

شهرداری بیرجند  در راستای تقویت و بهبود اطلاع رسانی ، توجه به آشنایی اذهان عمومی با فعالیت های شهرداری  و ازسوی دیگر توجه به خدمت رسانی مطلوب به مراجعین به سایت، اقدام به برگزاری دوره آموزشی پیشرفته در راستای بروزرسانی سایت شهرداری نمود. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، این دوره آموزشی با حضور کاربران سایت مناطق، سازمانها و شهرداری مرکز برگزار گردید. لازم به ذکر است برگزار کننده  این دوره مجتمع برنامه نویسی حرفه ای ایرانیان می باشد.

 

مدیریت ارتباطات واموربین الملل شهرداری بیرجند