EN

شهردار بیرجند در دیدار با مدیر آموزش و پرورش شهرستان: شهروند پروری از دالان آموزش و پرورش انجام می شود

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ در این دیدار شهردار بیرجند اظهار داشت: در راستای توجه جدی به اولویت های فرهنگی، رویکرد شهرداری با آموزش و پرورش رویکرد تعاملی است.
دکتر بهترین با اشاره ساماندهی زمین های سطح شهر تصریح نمود: امید است با ورود و تعامل دستگاههای متولی، زمین سطح شهر در جهت اولویت های فرهنگی ساماندهی گردد.
دکتر بهترین ادامه داد: شهروند پروری از دالان آموزش و پرورش انجام می شود و در حقیقت هدف ما و آموزش و پرورش یکی است؛ آموزش و پرورش خدمات آموزشی و پرورشی ارائه می‌کند و شهروند وظیفه شناس شهرداری را در ارایه خدمات شهری یاری می دهد.