EN

شهردار بیرجند در دیدار با مدیر کل آموزش و پرورش استان: رویکرد شهرداری با آموزش و پرورش تعامل با تاکید بر قانون است

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ؛ در این دیدار دکتر مهدی بهترین ضمن تبریک هفته بسیج اظهار داشت: بسيج شجرة طيبّه و درخت تناور و پرثمري است که به دست بنیانگذار انقلاب اسلامی غرس شد.
شهردار بیرجند ضمن تاکید بر قانون مداری بیان داشت: در راستای توجه جدی به اولویت های فرهنگی، رویکرد شهرداری با آموزش و پرورش رویکرد تعاملی با تاکید بر قانون مداری است.
دکتر بهترین با اشاره اهمیت آموزش و پرورش در شکوفایی انسان ها افزود: آموزش و پرورش مهمترین نهاد در شکوفایی انسان ها در بعد روحی و جسمی است که با توازن بین این دو بعد قطعا انسان های سالمی پرورش خواهد یافت که در حقیقت هدف مشترک مجموعه شهرداری با آموزش و پرورش نیز می باشد،که در این راستا آموزش و پرورش خدمات آموزشی و پرورشی ارائه می‌کند و شهروند وظیفه شناس، شهرداری را در ارایه خدمات شهری یاری می دهد.