EN

مسقف نمودن فاز یک بلوک 8 آرامستان

350 متر مکعب از فاز یک بلوک 8 آرامستان مسقف گردید.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری با اعلام این خبر گفت: با توجه به افزایش تعداد متوفیان، فاز یک بلوک 8 به متراژ 350 مترمکعب سرپوشیده، سنگفرش، پیاده روسازی، حصار و نرده کشی گردید و آماده بهره برداری می باشد.
محسن کدخدا افزود: با توجه به رشد روز افزون جمعیت شهر و نیاز فزاینده به وجود آرامستان ها، ایجاد آرامگاهایی متنوع با گونه های مختلف و متناسب با نیاز شهروندان ضروری است.
به گفته وی سازمان آرامستان های شهرداری اخیرا در راستای پاسخگویی بیشتر به نیاز شهروندان، گام هایی مطلوبی برداشته است به طوری که توجه به امور آرام سازی و فضاسازی آرامستان ها را در دستور کار خود قرار داده است.
لازم به ذکر است هزینه اجرای این پروژه 3 میلیارد ریال می باشد.