EN

کلیپ؛ استقبال کم نظیر شهروندان عزیز از جشن های ماه مبارک رمضان در بوستان خطی مهر شهر با مشارکت سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

استقبال کم نظیر شهروندان عزیز از جشن های ماه مبارک رمضان در بوستان خطی مهر شهر با مشارکت سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند