EN

بازار غیرمجاز سه راه اسدی تعطیل شد

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند در راستای حفاظت از سلامت جامعه و پیشگیری از شیوع کرونا ویروس روز بازار سه راه اسدی تعطیل و به بازار بلوار مسافر انتقال داده شد.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری و فرآورده های کشاورزی اعلام کرد: با توجه به شرایط موجود و لزوم رعایت بهداشت عمومی به دلیل جلوگیری از انتشار کرونا ویروس بازار غیرمجاز و غیر بهداشتی سه راه اسدی تعطیل و دستفروشان به بازار بلوار مسافر انتقال داده شدند.
لطایفی افزود: برای حفاظت از سلامت جامعه و به منظور پیشگیری از شیوع ویروس واگیردار کرونا در اماکن عمومی و تاکید وزارت بهداشت، چهارشنبه بازار بیرجند نیز تا پایان سال تعطیل گردید