EN

با توجه به شرایط موجود و با هدف رعایت پروتکل های بهداشتی سومین جلسه پاسخگویی مجازی به تماسهای مردمی با عنوان صدای شهروند در سالن جلسات شهرداری بیرجند برگزار شد.

با توجه به شرایط موجود و با هدف رعایت پروتکل های بهداشتی سومین جلسه پاسخگویی مجازی به تماسهای مردمی با عنوان صدای شهروند در سالن جلسات شهرداری بیرجند برگزار شد.

شایان ذکر است در جریان این جلسه مجازی؛ مسایل، مشکلات و درخواست ۴۰ نفر از شهروندان رسیدگی شد.
لازم به ذکر است شهروندان گرامی می توانند از طریق پیام رسان سروش  به شماره 09335651000  مشکلات و درخواست های خود را مطرح نمایند.