EN

تبریک روز آتش نشانی توسط سمن های مردمی

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، سمن های مردمی با حضور شهروندان بیرجندی شب گذشته در یک حرکت خودجوش با حضور در مقابل ایستگاه آتش نشانی غفاری با آتش نشانان دیدار و هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی را تبریک گفتند.

حضور شهروندان در قالب سمن ها در کنار آتش نشانان، انگیزه ای برای ادامه فعالیت آتش نشانان در روزهای سخت و طاقت فرسایی است که با عشق خدمت به خلق، انجام وظیفه می کنند.

گفتنی است در این حرکت مردمی، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و جمعی از مدیران شهرداری در کنار شهروندان حضور داشته و از زحمات آتش نشانان قدردانی کردند.