EN

توافق شهرداری با آموزش پرورش

به منظور اصلاح هندسی میدان شهید فهمیده شهرداری بیرجند با اداره آموزش و پرورش شهرستان توافق نمود.

 

سرپرست اداره حقوقی شهرداری با اعلام این خبر گفت: شهرداری بیرجند در راستای اجرای زیباسازی سیما و منظر شهری و جلوگیری از ترافیک شهری و به منظور اجرای طرح میدان برابر با طرح تفصیلی نسبت به انجام توافق و تملک به مساحت 180 مترمربع به مبلغ 000/000/630 ریال با اداره آموزش و پرورش شهرستان بیرجند اقدام نمود.

اسلامی افزود:  طبق توافق بعمل آمده بین شهرداری و اداره آموزش و پرورش شهرستان، شهرداری با تخریب بخشی از دیوار مدرسه پروین اعتصامی در ضلع جنوب غربی میدان شهید فهمیده،عملیات اجرایی اصلاح هندسی این میدان را آغاز نمود.