EN

حضور نماینده ولی فقیه ،استاندار،شهردار ،اعضای شورای اسلامی شهر،مدیران استانی وانتظامی و جمعی از شهروندان در مراسم سالگرد ورود تاریخی امام خمینی(ره) به میهن در بیرجند

حضور نماینده ولی فقیه ،استاندار،شهردار ،اعضای شورای اسلامی شهر،مدیران استانی وانتظامی و جمعی از شهروندان در مراسم سالگرد ورود تاریخی امام خمینی(ره) به میهن در بیرجند