EN

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری خبر داد: سرانه فضای سبز برای هر شهروند 66/12 متر مربع

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند گفت: بر اساس جمعیت پایان سال 96 و وسعت فضای سبز شهر، سرانه فضای سبز برای هر شهروند 66/12 متر مربع است.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ مهندس امیر ابراهیم زاده اظهار داشت: با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی منطقه و میزان بارندگی سالهای اخیر، سرانه فضای سبز در بیرجند قابل قبول می باشد.

وی با اشاره به اینکه شهرداری متولی حفظ و گسترش فضای سبز شهری می باشد افزود: ایجاد فضای سبز علاوه بر پشتوانه تخصصی نیازمند طرح، برنامه، کنترل دایمی و نیروی انسانی متخصص و البته متضمن هزینه های مالی بسیاری است که بخش مهمی از فعالیت ها و بودجه شهرداری را به خود اختصاص می دهد.

وی اضافه کرد: متاسفانه در سالهای اخیر، درختان موجود در محوطه های تعدادی از ادارات شهرستان خشک شده اند که این مساله حساس شدن شهروندان را در پی داشته و این ذهنیت برای ساکنین شهر به وجود آمده که موارد مذکور مربوط به شهرداری می باشد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری ادامه داد: از سالهای گذشته با مکاتبات مختلف و در حال حاضر از طریق دادستانی پیگیر مساله قطع اشجار از سوی ادارات مختلف هستیم که پرونده ها در جریان می باشد.

ابراهیم زاده عنوان کرد: شهرداری بر کاشت نهال طبق قانون در محل هایی که درختان خشک شده اند برای جلوگیری از تغییر کاربری تاکید دارد.

وی با اشاره به تهدیداتی که در بحث حفظ فضای سبز در این منطقه وجود دارد یادآور شد: متاسفانه میانگین بارندگی بلند مدت منطقه زیر 100 میلی متر در سال است که کمبود بارندگی ها یکی از دلایل اصلی تهدید فضای سبز موجود می باشد.

وی در ادامه به خشکی هوا، زمستان های گرم و کم باران، تفاوت دمای نسبتا زیاد شب و روز و همچنین تفاوت دمای نسبتا زیاد زمستان و تابستان به عنوان خطر اصلی فضای سبز اشاره کرد.

وی اذعان داشت: کمبود منابع آبی و کیفیت پایین آب نیمی از چاه هایی که تحت اختیار شهرداری می باشد به همراه موارد مذکور، نگهداری فضای سبز را در بیرجند بامشکل مواجه کرده است.

ابراهیم زاده خاطر نشان کرد: علیرغم شرایط موجود با تلاش همکاران در مجموعه فضای سبز از سنوات گذشته، سعی بر این بوده که با بهترین شرایط بتوانیم فضای سبز موجود را که میراث گذشتگان ما است حفظ کنیم.