EN

رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند شرایط امید بخش و رو به جلویی در شورای شهر و شهرداری بیرجند

رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند گفت: در حال حاضر شورای اسلامی شهر و شهرداری بیرجند در شرایط امید بخش و رو به جلویی قرار دارد.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ دکتر ابراهیم تقی زاده افزود: شوراهای اسلامی شهر نماد مردم سالاری هستند و جلوه زیبایی از مشارکت در اداره امور شهر را به نمایش می گذارند.

وی اظهار داشت: شرایط فعلی از آنچه در ابتدای شروع به کار دوره پنجم شورای اسلامی شهر تصور می شد در وضعیت مطلوب تری قرار دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند با اشاره به مشکلاتی اعم از کمبود اعتبارات، بودجه و … در آغاز به کار دوره پنجم شورا  عنوان کرد: با توجه به اینکه عوارض مردمی تنها منبع درآمدی اجرای امور در سطح شهر بود تصور بر این بود که طی سال اول حداکثر تلاش مجموعه شورا و شهرداری منجر به پرداخت حقوق و بدهی ها باشد نه تعریف پروژه های جدید.

تقی زاده یادآور شد: تلاش و همت شهردار و مجموعه شهرداری اعم از معاونتها، مدیران و پرسنل منجر به پرداخت بخش اعظم بدهی ها، به روز رسانی حقوق پرسنل و انجام امور زیربنایی در سطح شهر شد.