EN

روکش آسفالت خیابان مطهری انجام شد

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بیرجند گفت: خیابان مطهری به متراژ 15 هزار متر مربع روکش آسفالت گردید.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، مهدی حدیدی نژاد اظهار داشت:  لاین شرق خیابان مطهری از میدان طالقانی  تا سه راه اسدی به متراژ 7000 متر مربع  قبلا روکش گردید که در حال حاضر لاین غرب به متراژ 8000 متر مربع آسفالت گردید.
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری یادآور شد: 1530 تن آسفالت در این محدوده استفاده شده که هزینه ای بالغ بر 15 میلیارد ریال  را به خود اختصاص داده است.
حدیدی هدف از اجرای این پروژه را تأمین رفاه و آسایش شهروندان، تسهیل در تردد وسایل نقلیه و ساماندهی و بهسازی معابر شهری عنوان کرد.