EN

رویکرد شورا و شهرداری با آموزش و پرورش رویکرد تعاملی است

به منظور تعامل بیشتر شهرداری و آموزش و پرورش جلسه با حضور شهردار بیرجند، مدیر کل آموزش و پرورش و جمعی از مدیران دو دستگاه برگزار گردید.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ شهردار بیرجند در این جلسه اظهار داشت:  شهرداری بیرجند طی سال های اخیر تعاملات خوبی با مجموعه آموزش و پرورش داشته است و آنچه مسلم است رویکرد شورا و شهرداری با آموزش و پرورش یک رویکرد تعاملی است.

مهندس محمد علی جاوید ادامه داد: شهرداری و شورا بیشترین تعامل را در تمام زمینه با آموزش و پرورش خواهند داشت همچنان که در معافیت های عوارضی نیز بیشترین کمک را به آموزش و پرورش داشته اند.

به گفته وی شهرداری بیرجند در راستای توسعه فضاهای آموزشی و روند این امر هیچ تعلل و خللی ایجاد نمی نماید و گاهی فراتر از قانون گام برداشته است.

 جاوید ادامه داد: در سالهای اخیر(96-97 و 98) مبالغ واریزی به آموزش و پرورش از محل پرداخت عوارض چشمگیر بوده است و در قبال آن انتظار داریم آموزش و پرورش نیز نسبت به پرداخت عوارض نوسازی، عوارض خودرو و عوارض پسماند فضاهای آموزشی اقدام نموده زیرا شهرداری یک نهاد خدماتی و بدون منایع دولتی می باشد.

در ادامه معاون معماری و شهرسازی شهرداری بیرجند تأکید کرد: بر اساس این تعاملات مجموعه مدیریت شهری انتظار دارد که نگاه آموزش و پرورش به این مجموعه به مدیریت شهری صرفا نگاه پشتیبانی و ارائه منابع و تدارکات نباشد، بلکه آموزش‌های متناسب با ماموریت‌های شهرداری نیز توسط آموزش و پرورش به دانش آموزان ارائه شود تا آنها با مفاهیمی همچون شهر، حقوق شهروندی و سایر ماموریت‌های مدیریت شهری آشنا شوند.

دکتر فخیم زاده ادامه داد: هیچ جای قانون ذکر نشده که آموزش و پرورش از پرداخت جرائم معاف است و در این راستا  نباید قانون زیرپا گذاشته شود.

مدیر کل آموزش و پرورش نیز به تعامل بیشتر دو دستگاه تاکید نمود و اظهار داشت: کلیه عوارض اعم از نوسازی ، خودرو و پسماند توسط نماینده ما لیست همراه با مستندات جهت پرداخت به شهرداری ارائه خواهد گردید.

مدیر توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش خراسان‌جنوبی نیز گفت: آموزش و پرورش در حال خدمات‌رسانی به کلیه فرزندان شهروندان است؛ در حقیقت هدف ما و شهرداری یکی است؛ آموزش و پرورش خدمات آموزشی و پرورشی ارائه می‌کند و شهرداری خدمات شهری ارائه می‌دهد.

لازم به ذکر است در سال‌های اخیر بین شهرداری‌ها و آموزش و پرورش همواره بر سر پرداخت عوارض، جرائم، تغییر کاربری، تخریب و… بحث و چالش وجود داشته است.