EN

شهردار اعلام کرد: اوقاف عوارض ساخت وساز موقوفات را باید پرداخت کند

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، شهردار در جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند با اشاره به جلسات برگزار شده برای بررسی مشکلات موجود بین شهرداری و اوقاف گفت : برنامه ریزی های ستادی در شهرداری مرکزی بیرجند و کارهای اجرایی در مناطق شهرداری بیرجند انجام می شود و دستگاه های اجرایی باید برای مسایل حوزه خود با شهرداری های مناطق جلسه بگذارند تا از این طریق این موضوع ها بررسی شود.

مهندس«جاوید» با بیان این که اراضی موقوفه رها شده سطح شهر بیرجند مشکلاتی را برای شهروندان به وجود آورده است که اوقاف باید برای بهسازی آن ها اقدام کند، افزود: با ورود استاندار به بحث اراضی موقوفه موجود در خیابان انقلاب بیرجند مقرر شد بخشی از این اراضی به فضای خدماتی تبدیل شود  تا از مشکلات بهداشتی، امنیتی و پیامدهای ناشی از آنها کاسته شود که تا کنون با اوقاف به جمع بندی نرسیده ایم و تنها در بحث نوسازی، اوقاف بر اساس قوانین موجود از پرداخت عوارض به شهرداری معاف است و در بقیه موارد باید عوارض مد نظر توسط اوقاف پرداخت شود.