EN

شهردار بیرجند در جلسه شورای اسلامی شهر اعلام کرد

نگاه انتفاعی به پارکینگ های طبقاتی و حاشیه ای نداریم

 

شهرداری بیرجند نگاه انتفاعی به پارکینگ های طبقاتی و حاشیه ای خیابان های بیرجند ندارد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری،  شهردار بیرجند در جلسه شورای اسلامی شهر  با تاکید بر این که نگاه انتفاعی به پارک های طبقاتی و حاشیه ای نداریم، گفت: حاشیه خیابان جای پارک نیست و مختص تردد و توقف موقت است و اصناف حق ندارند از پارک حاشیه خیابان در مقابل واحدهای تجاری خود توسط مردم جلوگیری کنند.

محمدعلی جاوید افزود: اگر کسبه بازار با شهرداری بیرجند همکاری می کردند با اجرای طرح ترافیکی خیابان جمهوری علاوه بر زیبا سازی این خیابان در قالب سه فاز ، از مکان هایی که برای پارکینگ در نظر گرفته شده بود، می توانستند به خوبی استفاده کنند.

به گفته وی حاشیه  خیابان های جمهوری، طالقانی، حکیم نزاری و منتظری توسط کسبه وکارمندان بانک ها اشغال شده و برای مردم جای پارکی وجود ندارد و این درحالی است که پارکینگ های طبقاتی احداث شده خالی هستند و ماهانه برای پارک خودروهای بازاریان تنها 55 هزار تومان از آنها گرفته می شود.

شهردار بیرجند خاطر نشان کرد: پارکینگ طبقاتی حکیم نزاری هم که با هدف کاهش حجم ترافیک خیابان حکیم نزاری بیرجند در حال احداث است دو ماه دیگر به بهره برداری می رسد .

جاوید اضافه کرد: اگر تخلفی در اجرای طرح پارکبان توسط پیمانکار انجام شده، می بایست تعزیرات و سازمان حمل و نقل بار و مسافر به آن رسیدگی کند.

وی اظهار داشت: برای کاهش مشکلات موجود صدور مجوز برای  ماشین هایی که در خصوص جابه جایی نخاله های ساختمانی فعالیت می کنند، باید صدور مجوز مربوط به فرایند قبلی آن برگشت کند لذا پسماند به ماشین هایی که نخاله های ساختمانی را جابه جا می کنند برای یک سال مجوز فعالیت  و کدشناسایی می دهد.