EN

قول مساعد معاون شهرسازی و معماری شهرداری برای حل مشکلات ساکنین مهرشهر

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ روز گذشته در جلسه ای با حضور معاون شهرسازی و معماری شهرداری بیرجند با ساکنین مهرشهر در محل منطقه یک شهرداری، دکتر فخیم زاده برای حل مشکلات ساکنین مهرشهر قول مساعد داد.

معاون شهرسازی و مهماری شهرداری در حاشیه این جلسه با اشاره به مشکلات زیادی که از سال 92 پس از ورود اراضی مهرشهر به محدوده وجود داشته گفت: در این منطقه از شهر وجود اسناد قولنامه ای و عادی و روی آوردن به تفکیک های غیر مجاز، منتج به کیفیت بسیار پایین ساخت و ساز و ایجاد بافت ناکارآمد شده است.

دکتر حمید فخیم زاده اذعان داشت: با عنایت به وجود مشکلاتی به دلیل کیفیت نامطلوب زندگی و پایین بودن سرانه های خدماتی، حوزه معاونت شهرسازی شهرداری اقداماتی را برای رفع مشکلات ساکنین مهرشهر در سال جاری انجام داده است.

وی با اشاره به تهیه طرح تثبیت معابر برای مستثنیات مهرشهر و ساماندهی 78 هکتار از معابر وضع موجود توسط این معاونت و ارسال به کمیسیون ماده 5 افزود: این طرح جایگزین طرح قبلی که دارای کیفیت و درجه تحقق پذیری پایین بود گردیده است.

معاون شهرسازی و معماری با اشاره به بحث هزینه ها تصریح کرد: بر اساس ضوابط طرح تفصیلی، تعرفه عوارض اختصاصی بهره وری از امکانات عمومی شهر برای محدوده مهرشهر به شورای اسلامی شهر جهت تصویب ارائه شده است.

فخیم زاده در پاسخ به اعتراضات شهروندان مهرشهر درخصوص صدور پروانه یادآور شد: یکی از دغدغه های من به عنوان معاون شهرسازی شهرداری این است که چرا نمی توان برای حدود 80 هکتار از اراضی این شهر پروانه ساختمانی صادر کرد که امیدوارم پس از تایید شورای اسلامی شهر و هیأت تطبیق مشکل حل گردد و بتوان بر ساخت و ساز نظارت مستمر داشت.

وی در خصوص هزینه بالای تجاری موقت گفت: اصولا تجاری موقت در محدوده هایی که امکان تجاری شدن دائم داشته باشد خلاف قانون می باشد.

معاون شهرسازی و معماری یادآور شد: با استفاده از ظرفیت های طرح تفصیلی و شناور بودن سرانه های تجاری، مجوز صدور تجاری دائم در اختیار منطقه قرار خواهد گرفت و در خصوص پرداخت هزینه ها، با توجه به اختیارات شهرداری تقسیط صورت می پذیرد.

فخیم زاده ادامه داد: در خصوص موضوع مطرح شده توسط شهروندان تحت عنوان به تاخیر افتادن کارشناسی ها جهت پایان کار مقرر شد همکاران منطقه یک جهت کاهش پاسخگویی به ارباب رجوع بعداز ظهرها نیز فعالیت داشته باشند، از این به بعد بازدیدهای کارشناسی به صورت روزانه در سطح محلات انجام پذیرد و همچنین  در خصوص حذف اخذ هزینه نگهداری چک نیز از سوی این معاونت قول پیگیری داده شد.

وی با اشاره به تامین پارکینگ تجاری عنوان کرد: پیگیری های این معاونت و اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر منتج به حل مشکل شهروندان با دریافت هزینه کسری پارکینگ در خصوص تجاری های نواری شده است.