EN

مواد زاید قابل کمپوست در پسماندهای شهری بیرجند

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، جلسه بررسی وضعیت همکاری شهرداری بیرجند در خصوص تامین کمپوست جهت استفاده در بخش کشاورزی با عنایت به وجود مواد زاید قابل کمپوست در پسماندهای شهری بیرجند برگزار شد.

در این جلسه که با حضور شهردار بیرجند، مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان و مدیران شهرداری در محل دفتر شهردار برگزار شد مقرر شد با توجه به اعلام آمادگی شهرداری در خصوص تامین سوله پردازش و در اختیار گذاشتن پسماندهای شهری؛ صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان، طرح همکاری و یا سرمایه گذاری در این زمینه را به صورت مکتوب به شهرداری ارائه نماید تا ارزیابی و تصمیم گیری نهایی در این خصوص صورت پذیرد.