EN

همزمان با هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی ، شهردار بیرجند به همراه جمعی از آتش نشانان با حضور در بیمارستان ولی عصر(عج) از زحمات کادر درمانی در شرایط مقابله با ویروس کرونا قدردانی نمودند.

همزمان با هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی ، شهردار بیرجند به همراه جمعی از آتش نشانان با حضور در بیمارستان ولی عصر(عج) از زحمات کادر درمانی در شرایط مقابله با ویروس کرونا قدردانی نمودند.