EN

ورود به قرن جدید با طرح های جشنواره نگارستان 1400 شهرداری بیرجند

شهردار بیرجند گفت: شهرداری زمینه و زیرساخت ورود به قرن جدید را با اجرای جشنواره نگارستان فراهم می کند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، محمد علی جاوید در دیدار با داوران جشنواره استقبال از بهار 1400 اظهار داشت: آیتم هایی شامل ورود به قرن جدید، شادابی و طراوت شهر به دلیل افسردگی ناشی از شرایط ویروس کرونا و آخرین سال دوره پنجم شورای اسلامی شهر، نوروز 1400 را متمایز می کند.
وی از برگزاری حضوری داوری آثار جشنواره با توجه به اهمیت این مساله اذعان داشت: امسال نیز تصمیم گرفتیم با فرصت کافی جشنواره ای در سطح ملی برگزار نماییم تا با انتخاب هیئت داوران مورد وثوق، طرح هایی برگزیده شوند که بدون اعمال نظر شهرداری، با در نظر گرفتن اعتبار مناسب و زمان کافی برای ساخت اثر، کار متفاوتی برای نوروز 1400 انجام شود.
شهردار بیرجند در ادامه از داوران خواست در صورتی که در بین آثار رسیده، اثری قابلیت استفاده به عنوان المان دائم داشته باشد را با نگاه ویژه ای رصد نمایند.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند نیز اظهار داشت: جشنواره هنرهای شهری شهرداری بیرجند با عنوان نگارستان 1400 شامل 4 بخش می باشد.
امیر ابراهیم زاده عنوان کرد: این جشنواره در سطح ملی برگزار و در بخش های یادگارها و المانها، دیوار نگارها، هنرهای محیطی و هنرهای نمایشی در حال داوری می باشد.
وی از برگزاری داوری به صورت حضوری به دلیل ارتقاء کیفیت انتخاب آثار خبر داد.
دبیر جشنواره نگارستان 1400 نیز در ادامه گفت: طبق آخرین آمار اخذ شده، بالغ بر 600 اثر به این جشنواره راه یافته که بیشترین آثار دریافتی در بخش یادگار و المان ها می باشد.
صدرا افزود: پس از انجام داوری و انتخاب طرح های برتر، کمیته پشتیبانی و نظارت جشنواره بر کلیه امور نظارت داشته و به دلیل ارتقاء کیفیت آثار، به هنرمندان در مراحل ساخت اثر و … یاری می رساند.
گفتنی است داوران این جشنواره نیز بر انتخاب طرح هایی با قابلیت استفاده به عنوان المان دایم تاکید نموده و از برنامه ریزی بلند مدت با نگاهی متفاوت یاد کردند.
لازم به ذکر است پس از این جلسه، داوری آثار جشنواره نگارستان 1400 در سالن جلسات شهرداری بیرجند انجام شد.