EN

فعالیت 60 درصدی ناوگان اتوبوسرانی پس از بازگشایی مدارس.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند گفت: 60 درصد از ناوگان اتوبوسرانی از زمان بازگشایی مدارس در خطوط شهری و حومه آماده خدمات دهی به مسافران درون شهری می باشند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، یدالله غلام پور اظهار داشت: قبل از شروع مدارس به دلیل وجود ویروس کرونا و کاهش سفرهای درون شهری با وسایل نقلیه عمومی توسط شهروندان، 30 تا 35 درصد ناوگان فعال بودند که این میزان پس از شروع فعالیت مدارس، به 60 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: طبق آمار واصله، میزان جابجایی مسافر در اولین روز بازگشایی مدارس نسبت به قبل از آن 17 درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر اذعان داشت: از زمان شیوع ویروس کرونا، ناوگان اتوبوسرانی دو نوبت در روز ضدعفونی و پاکسازی می شوند که به دلیل شروع مدارس، نظارت بر وضع نظافتی و ظاهری اتوبوس ها اهمیت بیشتری داشته است.

لازم به ذکر است تعداد اتوبوس های فعال شهری و حومه 50 دستگاه می باشند.