EN

شهردار بیرجند خواستار تدوین دستورالعمل تخلیه و اسکان اضطراری شهروندان در مواقع بحرانی شد

در اولین جلسه کمیته پدافند غیرعامل شهرداری بیرجند  که با محوریت تخیله اضطراری برگزار شد، شهردار و رئیس ستاد بحران شهرداری بیرجند خواستار تدوین دستورالعمل

ادامه مطلب