EN

مراسم اولین یادواره شهدای دیده بان استان همزمان با سالگردشهادت شهید رضاتقی زاده با حضور شهردار،اعضای شورای اسلامی شهربیرجند ومسئولان شهرداری درمحل مسجدامام هادی(ع) برگزارشد.

مراسم اولین یادواره شهدای دیده بان استان همزمان با سالگردشهادت شهید رضاتقی زاده با حضور شهردار،اعضای شورای اسلامی شهربیرجند ومسئولان شهرداری درمحل مسجدامام هادی(ع) برگزارشد.

ادامه مطلب

حضورشهردار،اعضای محترم شورای اسلامی شهربیرجندومسئولان شهرداری در راستای پاسخگویی به شهروندان در برنامه رادیویی شهربه شهردرمحل حسینیه مسجدامام صادق(ع)

حضورشهردار،اعضای محترم شورای اسلامی شهربیرجندومسئولان شهرداری در راستای پاسخگویی به شهروندان در برنامه رادیویی شهربه شهردرمحل حسینیه مسجدامام صادق(ع)

ادامه مطلب