EN

در مراسم افتتاح پروژه های هفته دولت شهرداری بیرجند مطرح شد: دفاع تمام قد معاون استاندار از حق و حقوق شهرداری بیرجند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گفت: شهرداری ها امروز از نهادی خدماتی به نهادی فرهنگی، اجتماعی و خدماتی تبدیل شده و حاصل تلاش آنها در

ادامه مطلب