EN

بازدید استاندار،شهردار،رییس شورای اسلامی شهر و مدیران استانی از پروژه ساماندهی واجرای فضای سبز ورودی شهر حدفاصل پلیس راه تا میدان شهید سلیمانی

بازدید استاندار،شهردار،رییس شورای اسلامی شهر و مدیران استانی از پروژه ساماندهی واجرای فضای سبز ورودی شهر حدفاصل پلیس راه تا میدان شهید سلیمانی و همچنین

ادامه مطلب