EN

با حضور معاونین استاندار، فرماندار بیرجند، رییس و اعضای شورای شهر، شهردار بیرجند و جمعی از فرهیختگان صورت گرفت:

بهره‌برداری از طرح بهسازی، تملک و توسعه آرامگاه حکیم نزاری قهستانی طرح پروژه بهسازی، تملک و توسعه آرامگاه حکیم نزاری قهستانی شهر بیرجند در راستای

ادامه مطلب