EN

شهردار در برنامه پرسمان رادیو خراسان جنوبی: در دولت سیزدهم، شهرداری بیرجند 60 درصد بودجه عمرانی و فعالیت های خود را در شمال شهر متمرکز کرد

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ؛ شهردار بیرجند با بیان اینکه مدیریت شهری با تمام توان و ظرفیت خود وارد این

ادامه مطلب