EN

شهردار بیرجند در بازدید از دوره آموزش غواصی امدادی آتش نشانان استان مطرح نمود: آتش نشان مقدس ترین و خطرناکترین شغل است

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری؛ شهردار بیرجند، به همراه معاونین و مدیران شهری با حضور در دانشگاه علمی کاربردی شهرداری از

ادامه مطلب