EN

شهردار بیرجند با حضور در واحدهای مختلف شهرداری از نزدیک سال نو را به کارکنان تبریک گفت و برای مجموعه شهرداری آرزوی سالی تواَم با برکت و سلامتی نمود.

شهردار بیرجند با حضور در واحدهای مختلف شهرداری از نزدیک سال نو را به کارکنان تبریک گفت و برای مجموعه شهرداری آرزوی سالی تواَم با

ادامه مطلب

حضور شهردار ، رئیس شورای اسلامی شهر ،جمعی ازمدیران وکارکنان شهرداری همراه با مردم انقلابی بیرجند درمراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ماه ۹۸

حضور شهردار ، رئیس شورای اسلامی شهر ،جمعی ازمدیران وکارکنان شهرداری همراه با مردم انقلابی بیرجند درمراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ماه98

ادامه مطلب