EN

پنجاه ونهمین ملاقات مردمی شهردار ، دوشنبه ۷ بهمن ماه باحضور بیش از ۵۰ نفر از شهروندان در سالن جلسات شهرداری بیرجند برگزار شد.

پنجاه ونهمین ملاقات مردمی شهردار ، دوشنبه ۷ بهمن ماه باحضور بیش از ۵۰ نفر از شهروندان در سالن جلسات شهرداری بیرجند برگزار شد.

ادامه مطلب

خط کشی سرعتکاه و خطوط عابر پیاده و اجرای تجهیزات ترافیکی در سطح شهر توسط حوزه معاونت عمران ، حمل ونقل وترافیک شهرداری بیرجند

خط کشی سرعتکاه و خطوط عابر پیاده و اجرای تجهیزات ترافیکی در سطح شهر توسط حوزه معاونت عمران ، حمل ونقل وترافیک شهرداری بیرجند

ادامه مطلب

پنجاه وهفتمین ملاقات مردمی دکتر جاوید شهردار بیرجند با حضور بیش از ۴۰ نفر از شهروندان چهارشنبه ۲۷ آذرماه ۹۸ بصورت فوق العاده در سالن جلسات شهرداری برگزارشد.

پنجاه وهفتمین ملاقات مردمی دکتر جاوید شهردار بیرجند با حضور بیش از ۴۰ نفر از شهروندان چهارشنبه ۲۷ آذرماه ۹۸ بصورت  فوق العاده در سالن

ادامه مطلب

حضور اعضای شورای اسلامی شهر ، مدیران وکارکنان شهرداری بیرجند در راهپیمایی باشکوه حمایت از اقتدار و امنیت ملی کشور ( ۲ آذرماه ۹۸)

حضور اعضای شورای اسلامی شهر ، مدیران وکارکنان شهرداری بیرجند در راهپیمایی باشکوه حمایت از اقتدار و امنیت ملی کشور ( ۲ آذرماه ۹۸)

ادامه مطلب

پنجاه وپنجمین ملاقات مردمی دکتر جاوید امروز دوشنبه ۲۰ آبان ماه با حضور بیش از ۶۰ نفر از شهروندان در سالن جلسات شهرداری بیرجند برگزارشد.

پنجاه وپنجمین ملاقات مردمی دکتر جاوید امروز دوشنبه ۲۰ آبان ماه با حضور بیش از ۶۰ نفر از شهروندان در سالن جلسات شهرداری بیرجند برگزارشد.

ادامه مطلب

شهردار بیرجند با حضور معاون امور عمرانی استانداری، مدیر کل دفتر امور شهری استانداری و جمعی از مدیران همراه با تعدادی از اهالی و هیئت امنای مسجد آل رسول از پارک نیلوفر و مسجد آل رسول بازدید کردند.

شهردار بیرجند با حضور معاون امور عمرانی استانداری، مدیر کل دفتر امور شهری استانداری و جمعی از مدیران همراه با تعدادی از اهالی و هیئت

ادامه مطلب