EN

شهردار بیرجند با قدردانی از کادر درمان استان در برنامه «خدا قوت» رادیو جوان مطرح کرد همگامی شهرداری بیرجند با کادر درمان در خدمت رسانی به مردم

صبح دیروز برنامه «خداقوت» رادیو جوان که از چند روز پیش از بیمارستان مسیح دانشوری تهران آغاز شد، بعد از حضور در تعدادی از استان

ادامه مطلب