ایمن سازی کانال کبوترخان و احداث میدان در بلوار موسی بن جعفر(ع)

اعتبار: 150 میلیون تومان

شامل : احداث میدان به مساحت 150 متر مربع و ایمن سازی کانال به طول تقریبی 100 متر و ایجاد دستک پل موسی بن جعفر(ع)

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir