فاز اول :  میدان امام خمینی (ره) تا سه راه اسدی

اعتبار: 20 میلیارد ریال

زمان اجرا: 98/1/1 لغایت 98/4/31

شرح عملیات:

 بهسازی پیاده رو - بهسازی باند کندرو - روشنایی - ایجاد فضای سبز - مبلمان شهری

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir