احداث فاز دو پارک خطی پیامبر اعظم

اعتبار: 1.500.000.000 تومان

شامل: ایجاد  پیست دوچرخه ، فضای نشیمن ، احداث ایستگاه تندرستی، احداث سرویس بهداشتی،  میدان بازی کودکان،  میدان اجتماعات، زیرسازی ، آسفالت و کف سازی مسیر پیاده روها، احداث غرفه های فروشگاهی