بوستان خطی نشاط ضلع غربی

عنوان پروژه : بوستان خطی نشاط ضلع غربی

مشخصات پروژه:8 هکتار

عنوان پروژه : بوستان خطی نشاط ضلع شرقی

مشخصات پروژه: 6.4 هکتار

اعتبار مصوب سال98: 30 میلیارد ریال

 

شامل: ایجاد  پیست دوچرخه ، فضای نشیمن ، احداث ایستگاه تندرستی، احداث سرویس بهداشتی،  میدان بازی کودکان،  میدان اجتماعات، زیرسازی ، آسفالت و کف سازی مسیر پیاده روها، احداث غرفه های فروشگاهی