پوشش کانال  حاشیه بلوار جمهوری

با اعتبار :250 میلیون تومان

پوشش کانال حد فاصل سه راه اسدی تا میدان امام حسین(ع) به طول 400متر

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir