آسفالت بلوار امام رضا(ع)

آسفالت تراشی و لکه گیری و روکش آسفالت بلوار امام رضا(ع) حدفاصل تقاطع صیاد شیرازی تا شهید ناصری به مساحت 12/500 مترمربع

اعتبار:800 میلیون تومان

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir