آسفالت بلوار امام رضا(ع)

آسفالت تراشی و لکه گیری و روکش آسفالت بلوار امام رضا(ع) حدفاصل تقاطع صیاد شیرازی تا شهید ناصری به مساحت 12/500 مترمربع

اعتبار:800 میلیون تومان