محوطه سازی و... جایگاه پسماند

عنوان پروژه : محوطه سازی و... جایگاه پسماند

مشخصات پروژه: 7200 مترمربع محوطه سازی – 3720 مترمربع زیربنای سوله

اعتبار مصوب سال98: 16 میلیارد ریال

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir