افتتاح پارک 9 دی مهرشهر

 

اعتبار هزینه شده:  یک میلیارد و 50میلیون ریال

 

مساحت:1330 مترمربع

شامل: زمین ورزشی- وسایل بازی بچه ها- وسایل تندرستی