پروژه ایجاد فضای سبز حاشیه بلوار شهید صیاد شیرازی(ضلع غرب)

 

شامل اجرای کف سازی ، احداث آبنما ، فضای نشیمن ، احداث المان حجمی و ایجاد فضای سبز

اعتبار هزینه شده:  سه میلیارد و 350 میلیون ریال