تخریب و بازسازی فاز یک ضلع جنوبی باغ ایرانی (دیوار پادگان)پروژه احداث و بهسازی میادین شهید مصطفی خمینی و شهید فهمیدهافتتاح زیرسازی وآسفالت محور کارگران واتصال آن به میادین شهیدفهمیده و شهید مصطفی خمینیپروژه ایجاد فضای سبز حاشیه بلوار شهید صیاد شیرازی(ضلع غرب)افتتاح پارک 9 دی مهرشهرنقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

تلفن روابط عمومی:05632215008  

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

Shahrdari_birjand@                               

mohammadali.javid_official