شهرداری بیرجند بر چگونگی روند اجرای پروژه های شهرداری نظارت و با متخلفان برخورد می کند.به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، کانال محدوده بلوار امام حسین (ع) و ابوذر غفاری مهرشهر حفاظ گذاری شد.معاون شهرسازی و معماری شهردار بیرجند اظهار داشت: شهرداری بیرجند در خصوص تخلفات ساختمانی منجر به حذف پارکینگ رویکرد سخت گیرانه ای را در راستای بازدارندگی و کاهش این نوع تخلفات در برنامه دارد.مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بیرجند گفت: دوربین نظارت تصویری کنترل ترافیک در تقاطع بلوار مسافر و بلوار امام رضا از سوی شهرداری نصب و راه اندازی شد.شهردار بیرجند گفت: بودجه شهرداری از ۶۰ میلیارد تومان در سال ۹۶، امسال تاکنون به ۱۸۷ میلیارد تومان تحقق بودجه رسیده است.نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir