به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، حوزه معاونت امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک شهرداری اقدام به اجرای سرعتکاه در 30 متری معبر فرزان نمود.

معاون امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک شهرداری بیرجند اظهار داشت: این اقدام در جهت ایمن سازی محور فرزان و برای تردد ایمن عابرین توسط این واحد اجرا گردیده است.

مهندس علی عدل یادآور شد: از دیگر دلایل ایجاد این سرعتکاهها در موقعیت مذکور، جلوگیری از سرعت زیاد خودروها در محل های پر خطر که موجب کاهش ایمنی و افزایش تصادفات به خصوص خطر برخورد وسایل نقلیه با عابرین می باشد.

لازم به ذکر است سرعتکاههای استاندارد با پوشش آسفالت در 30 متری معبر فرزان ایجاد شده است.