عملیات آسفالت و اجرای جوبه و جدول گذاری خیابان های مسکن و ادارات سایت اداری بیرجند با بودجه 14 میلیارد ریال انجام شد.

 

معاون عمرانی شهرداری بیرجند با بیان اینکه شهرداری هیچ اعتبار جدا گانه ای برای عملیات آسفالت و اجرای جوبه و جدول در سایت اداری نداشته است اعلام کرد:با 14 میلیارد ریال بودجه توانستیم حدود 45 هزار متر مربع آسفالت و 3 هزار متر اجرای جوبه و جدول را در حد فاصل منازل مسکونی سایت اداری تا بلوار نیروی انتظامی و از این بلوار تا کمر بندی پیامبر اعظم(ص) و میدان آدینه انجام دهیم.

مهندس عدل با اشاره به این که اکثر دستگاه های خدمات رسان در سایت اداری نسبت به پرداخت هزینه های آماده سازی اقدام نکرده اند ، و آماده سازی مجموعه مسکونی سایت نیز تحویل شهرداری نگردیده است مبلغ این بدهی را 80 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت:لازم است دستگاه های متولی هرچه زود تر نسبت به پرداخت این بدهی اقدام کنند تا شهرداری نیز بتواند در ارائه خدمات به شهروندان در اجرای پروژه های عمرانی اقدام کند.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir