به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ معاون شهرسازی و معماری شهرداری بیرجند همزمان با روز خبرنگار در روزنامه امروز خراسان جنوبی حضور یافت و این روز را به خبرنگاران این روزنامه تبریک گفت.

دکتر حمید فخیم زاده اظهار داشت: تا پایان سال جاری مشکل اراضی 80 هکتار بافت قدیم مهرشهر مرتفع می شود و با تثبیت معابر، ساخت و سازها رونق خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه کارهای بر زمین مانده زیادی در سطح شهر وجود دارد که باید وقت زیادی را صرف آن کرد، افزود : تلاش می شود در راستای اطلاع رسانی این فعالیت ها به مردم، با رسانه ها ارتباط بیشتری برقرار کنیم .

معاون شهرسازی و معماری شهرداری به فعال شدن کمیته ارتقای منظر و نمای شهری در این معاونت اشاره کرد و اذعان داشت: برخی نماها مورد تایید کارشناسان شهری نیست ولی با این وجود در بین مردم جا پیدا کرده که باید سلایق زیباشناسی مردم را اصلاح و تغییر دهیم .

فخیم زاده از شهرداری بعنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی یاد کرد و ادامه داد : ما باید مدافع حقوق مردم باشیم و از طرف دیگر روحیه مطالبه گری هم باید در جامعه تقویت شود.

وی از حل مشکل مردم در اراضی موسوی بیرجند که 5 الی 6 هزار نفر را درگیر کرده بود به عنوان یکی از فعالیت های این حوزه نام برد و خاطر نشان کرد: این آمادگی وجود دارد تا جلسات کارشناسی برای بررسی وضعیت پروژه ها و برنامه های شهری با رسانه های استان برگزار شود .

دبیر خبر روزنامه  امروز خراسان جنوبی هم در این دیدار با بیان اینکه مردم بیشترین مطالبات را از مجموعه شهرداری دارند، گفت :  این درخواست ها از طریق پیامک به روزنامه ارسال می شود و مردم توقع دارند پیگیری شود .