مدیر منطقه دو شهرداری بیرجند با اشاره به رسالت خبرنگاران بیان کرد: این قشر از افراد زحمت کش جامعه بوده که کمتر دیده شده اند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ مهندس حسن خسروی در بازدید از خبرگزاری مهر خواستار تعامل خبرگزاری مهر با شهرداری منطقه دو شد و اظهار داشت: این امر باعث کاهش بروکراسی اداری و افزایش رضایت مندی ها می شود.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی با اشاره به وضعیت بازارهای بیرجند افزود: در حال حاضر دو روز بازار و هشت بازارچه محلی در بیرجند فعالیت دارند.

وی با اشاره به راه اندازی دو روز بازار جدید تا پایان سال جاری در شهر بیرجند اضافه کرد: در نظر داریم بازار بلوار مسافر هم به روز بازار تبدیل شود.

خسروی با اشاره به فروش میوه توسط وانت بارها در حاشیه خیابان ها بیان کرد: از دو هفته پیش این وضعیت به خوبی کنترل شده است.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir