به گزارش مدیریت ارتباطات وا مور بین الملل شهرداری بیرجند بر اساس مصوبات کارگروه مدیریت پسماند استان و شهرستان، جلسه بررسی طرح جامع مدیریت پسماند شهرستانهای بیرجند، خوسف و مود برگزار شد.

در این جلسه که با حضور معاون خدمات شهری و مدیر امور پسماند شهرداری، کارشناسان دفتر امور شهری استانداری، شهرداران شهرهای خوسف و مود و نمایندگان اداره کل محیط زیست، اداره کل منابع طبیعی، شرکت آب منطقه ای و مشاور طرح مزبور برگزار گردید درخواست ها و نقطه نظرات دستگاههای عضو کارگروه یاد شده بررسی و در طرح جامع لحاظ گردید.

گفتنی است طرح جامع مدیریت پسماند حاوی اطلاعات وضع موجود و پیشنهاداتی جهت حفظ محیط زیست شهرستان از آثار زیانبار پسماندها، مدیریت بهینه آنها، شرح خدمات و افق پیش روی شهرداری ها در بحث مدیریت پسماندها خواهد بود.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

تلفن روابط عمومی:05632215008  

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

Shahrdari_birjand@                               

mohammadali.javid_official