به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند، جلسه هماهنگی و آموزش فرآیند ثبت نام فعالین حوزه حمل و نقل دانش آموزی درسامانه سپند، باحضورمدیران شرکت های حمل و نقل متقاضی فعالیت دربخش سرویس مدارس درمحل سالن جلسات سازمان برگزار گردید

در این  جلسه مدیران شرکت ها با دستورالعمل اجرائی حمل و نقل دانش آموزی و همچنین  نحوه ثبت اطلاعات فعالین حوزه سرویس مدارس در سامانه پایش حمل و نقل دانش آموزی( سپند) برای سال  تحصیلی جدید آشنا شدند.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir